Onze werkwijze

  • We starten met een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek.
  • Vervolgens leveren wij een voorstel met: onze diensten, een plan van aanpak, een planning en een zakelijk voorstel.
  • De werkzaamheden die we verzorgen en de wijze van samenwerken leggen we samen met u vast in een overeenkomst van opdracht.
  • Tijdens de startbijeenkomst zorgen we ervoor dat alle direct betrokkenen een helder beeld hebben van de werkzaamheden, de procesgang en de condities waaronder we zullen opereren.
  • Vervolgens gaan we aan de slag.
  • Na oplevering van de afgesproken diensten voeren wij een evaluatiegesprek met u om naar product en proces terug te kijken.